0080
Shimpaku Juniper
17x30
One Of my early Kishu shimpaku from Mr Ishii of Chigugo-en Bonsai in Southern California. This Shimpaku was grafted on San Jose over 30 years ago